Het begin

afbraakwerken.jpg

De kiemen voor Fundament 2060 vzw ontstonden in 2015 bij gesprekken tussen buurtbewoners binnen de organisatie Antwerpen aan ’t Woord vzw met de doelstelling om een zinvolle, buurtgerichte bestemming te geven aan de kelder van de Sint-Amanduskerk in Antwerpen-Noord. De kelder werd jaren gebruikt door een petanqueclub en de jeugdbeweging KAJ maar stond intussen al een tijdje leeg.

Aanvankelijk wilden de buurtbewoners de oude kelderruimte met een doorleefde bar, zeven petanquebanen en een atelier verhuren aan verenigingen en individuen in de wetenschap dat er in 2060 een grote behoefte is aan ruimte voor laagdrempelige socio-culturele activiteiten en met de doelstelling om de sociale cohesie in één van de meest diverse buurten van Antwerpen te bevorderen in een context die niemand uitsluit en de verschillen in cultuur, afkomst, geaardheid et cetera respecteert en waardeert.  

In de loop van 2016 en 2017 werden met de hulp van enkele buurtorganisaties en -bewoners een aantal acties op touw gezet om de kelder op te frissen. Heel wat tussenmuren werden daarbij afgebroken in het kader van het nieuwe architecturale ontwerp. Een deel van de bakstenen werd gerecupereerd voor de bouw van nieuwe muren die in het beoogde concept pasten.